THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

 • Lễ Khai mạc: vào lúc 14h00 ngày 17/11/2023 (Thứ sáu)
 • Giải chính thức thi đấu: chiều ngày 17/11/2023 (Thứ sáu)
 • Bế mạc và trao giải: lúc 17h00 ngày 18/11/2023 (Thứ bảy)
 • Thời gian thi đấu cụ thể như sau:
  15:00: Xuất phát cự ly 85km.
  03:00: Xuất phát cự ly 55km.
  06:00: Xuất phát cự ly 25km.
 • Giới hạn cự ly (Cut-off time)
  Cự ly 85km: 24:00 – tức kết thúc vào 15:00 ngày hôm sau
  Cự ly 55km: 17:00 – tức kết thúc vào 20:00 cùng ngày
  Cự ly 25km: 7:00 – tức kết thúc vào 13:00 cùng ngày

(Đây là lịch trình giải chạy dự tính)